Picchì scrivu

Scrivu ppi passatempu, picchì ‘un haiu
chi fari, picchì sugnu intra na stanza,
cu stu rummulu ‘n manu ppi scrivìri,
e me mugghieri sinni jiu ‘n vacanza.
Scrivu ppi raggia, ppi malincunia
e ppi minarimìlla, picchì sugnu
‘n pueta veru, ma puru un curnutu.
Nun scrivissi s’avissi cu cui fàrimi
‘na  passiatedda e ‘na  discurruta.
Scrivu ma sta scrivuta nun ci trasi
cu comu m’ha scunzatu chista vita.
Fora megghiu ca fussi babbu e trunzu
nta ‘na festa di babbi o me paisi
ca scrivanu valenti nta citati.
E megghiu fussi ‘na tinta futtuta
dâ poisia cchiù dotta e arrinisciuta.

 

Traruzzioni di corchi palora

rummulu: 
trottola, detto anche nei significati di aggeggio, congegno, oggetto inutile
minarimìlla: masturbarmi
nun ci trasi: non ha a che fare
scunzatu: disfatto, rotto
trunzu: sempliciotto, stupido, insipiente
babbi: stupidi, idioti
citati: città
tinta futtuta: scopata alla buona, scopatina
arrinisciuta: riuscita