Stiddi e griddi

Ah, griddi mei, vuci di l’aria pura,
ciatu di li purmuna di la notti,
mantici chi mi sciuscia rintra ‘u cori
e lu fa ranni e leggiu a lu so volo:
quntu v’haiu disiatu tuttu l’annu!

Qunt’è largu ddu bagghiu, quant’è funna
dda gebbia china ‘i stiddi ncapu ô ficu.
E ogni stidda ‘na stizza di ‘un mari
ch’un avi fini; pp’ogni stidda e munnu
un griddu sona ‘u so strumentu anticu.

Ah stiddi, stidda mia chi mi purtasti
unni lu cielo è trubbulu e luntanu!
Facisti ‘i mia un griddu e mi lassasti
sulu a cantari, a fari sirinati
ê lampiuna nta negghia vinizziana.