Santa Santina

‘A zia Santina era veru santa:
di nomu je di fattu, si dicia.
Paria c’avia ‘na gumma miricana
‘n vucca, matina e sira masticannu
requimaterni gloria e avimaria.

Tinia sutta ‘u fadali ‘u scarfaturi
puru a maju e sittembri, friddulusa
comu ‘na jatta, e ‘n manu ‘dda curuna
puru quannu mangiava: ogni dui posti
‘na sucatedda d’acqua e un masticuni.

Siccomu ca non era maritata,
abbitava cu nuatri, e ci facia
‘a baria sicca ê figghi di so frati.
Pp’addurmiscìri nìcari e nunnati
nun c’era megghiu di dda litania.

Mi crisciu idda, a fauli e rusari,
chi ‘un finianu mai. Accuminzava
sempri accussi: “Ora ti cuntu ‘n cuntu:
si cunta e si ricunta…”. E cuntinuava
cu l’urfanedda e ‘u principi a cavaddu.

Ci trasivano poi, nni chisti cunti,
carusi spiddizzati e arripizzati
chi currivano menzu a li foresti
assicutati di drachi e magari.
Beati, chi putiano scappari!

Curriano comu daini e cunigghi,
satavanu sdirrubbi, scravaccavanu
ciumi e vadduni; e cu li peri scausi,
autru che stivali ‘i setti migghia:
ci abbastavanu jammi e peri boni.

Ma idda ‘un putia curriri, era offisa
di ‘na jamma; picchistu vossi Diu
chi arristau signurina. E mai lu cuntu
si cunchiudiu dû principi e ‘a pusedda.
Mai ‘na sula carizza, mai ‘n basuni.

“E poi comu finiu, zia Santina?”
Ma ‘un finiva mai, certi jurnati.
Camina e poi camina e poi camina,
c’era ‘na casa tutta sdirrubbata
e ci bbitava ‘na mammadragùna.

“E poi chi fici, si rumpì ‘a quartara
china d’aneddi e di marenghi d’oru?”
“Nònsi, jera già rutta e poi ncuddata
cu sputazza di piula nfatata”.
Ristau chiusu e di nuddu stu trisoru.

“Peccatu”, si dicianu tra d’iddi
‘I parenti e l’amici, “ca era bedda!”
E a mia, chi ci satavu nnô fadali,
mi paria ‘na riggina. “Zia Santina,
quannu diventu ranni… ” “Chi voi fari?”

Cu’ sapi si sapia chi vulia diri,
idda, chi era cchiù nnucenti ‘i mia.
A carnivali nun vulia sintiri,
e siddu li sintia ‘un li capia,
‘i nnimminagghi lordi, piccirina.

‘I signurini nenti hannu a sapiri
dû munnu e dî piccati, nni dicia;
ma tutti avemu a cridìri ô Signuri
e tutti angiuli santi addivintamu
di ddà, unni cchiù nuddu si struppìa.

‘U specchiu

Siddu aviti mimoria di stu munnu,
o vui biati chi ppi mia prijati,
ti l’arricordi, o santa ze’ Santina,
ddu specchiu ranni ranni, griciu e nfuscu,
ncapu a dd’enormi cantaranu scuru?
Iu, nicu comu ‘a bambula assittata
cu ‘i jammi e ‘i vrazzi aperti supra ô lettu,
avia acchianari ncapu di ‘n siggiuni
ppi taliari a me facci nti ddu margiu
nigghiusu. Fusti tu – ti ni pintisti? –
a mannàlli a iccari nnô vadduni,
e specchiu e cantaranu e ‘i sei casciuni.

Era vecchiu, dicisti, era ciaccatu,
e ci putia trasìri nnê ciacazzi
surci e scravagghi. Ma chi ti custava,
nveci di pavari ‘i dui vastasi,
cu quattru sordi a farilu cunzari?
Ca uora fussi un preju dî niputi,
ddu munumerntu di lignu sculpitu
tuttu disigni e ntarsi, cu ddi peri
a granfi di nun sacciu cchiù chi armali.

Ah, si l’avissi uora nnâ me casa,
mpinnutu nnâ me cammara di lettu,
ddu specchiu chinu d’ummira e di fati
cu ‘i pampini di ruvu ntornu ntornu,
ddu lacu cu li cannari, ddu cielo
innarìnu, ddu màrmuru granfiatu,
ppi nun vidiri cchiù ogni matina
sta facci d’arculocchiu spinnizzatu.

Sfardu di cirbeddu

Me matri dici ca sugnu struitu,
chi parru comu un judici e un parrinu.
E chistu pr’idda è un veru cumplimentu.
Ma si mi vidi leggiri cocchi ura,
di doppupranzu, s’abbutta, diventa
scuntenta, comu si stassi facennu
‘na cosa stramma, o dannu a quarcunu.
Ci spiu chi avi e idda mi tistìa,
dici c’a scola sirviu picca e nenti,
chi ‘un sugnu né dutturi né avvucatu,
e nenti, nsumma, haiu cunchiudutu
cu sti libri e caterni e calamari.
Chi n’haiu a fari di stu travagghiari
chi ‘un duna fruttu, di sti astrusirìi
chi mi scummattinu l’arma e lu cori?
A cu’ servi sta fami e sta ricchizza
di palori stampati ncapu fogghi
chi ‘u tempu sfogghia è strazza? Ah, beatidda!
Si cridi ca mi stancu, e ca ci appizzu
l’occhi e ddi pocu jorna di vacanza.
Nun ti sfardari, dici, lu cirbeddu!

Chista è saggizza, chista è veru scienza
di l’avuli, chi criunu ca ‘u senziu
comu sapuni ncapu la balata
supra la canuscenza si macedda.
‘U cirbeddu è priziusu, è dilicatu,
si sfarda, e comu ‘i l’ogghiu dâ quartara
n’avemu a fari giusta canumia.
Sapissi, cara matri giudiziusa,
comu sparagnu tuttu, iu di mia,
comu fuìu vacanti lu me tempu,
com’appizzaiu tutti ‘i me’ talenti
ppi pinsàrila propiu com’a tia!

Virtù e duluri

“E quantu n’hai gnegnu nni ssa testa!
Quanti cosi ca sai!”, dici me matri
si ci parru di cosi ntillittuali,
si ci spiecu ‘u travagghiu di l’officiu,
o ci leggiu poisii, o discurremu
di soccu dicinu ‘i telegiurnali.
Ma puru idda, ca nun è studiata,
tanti nni sapi, ca tanti nni vitti
guai nnâ so vita, e picchistu s’affrìggi
di tutti ddi migghiari di carusi
e fimmini cu ‘i picciriddi ‘n vrazzu
chi fujnu dô nfernu a la vintura.
Ddi poviri cristiani musurmani
menzu a li scogghi, ntamati, scantati,
iccati comu rocculi nto mari!

“Quantu si bonu, figghiu miu, e quantu
ntilligenza ti desi lu Signuri!”.
Accussì dici; e suspira, tistìa,
comu si ‘un fussiru veru furtuni
chisti virtù di st’ominu speciali,
biniditta la mamma ca mi fici.
Poi susi l’occhi ô cielu ppi priari
a l’auturi dû munnu, o forsi a chiddu
di li me jorna, chi fu so maritu,
caccia ‘na musca cu ‘n signu di cruci
e dici addulurata: “Sia laudatu!”

Navigannu

Com’è nicu lu munnu e com’è curtu
lu tempu! Oggi, pr’esempiu, haiu ncuntratu,
tambasiannu e ristànnumi assittatu,
un prufissuri, pueta e littratu,
chi canusciu a Catania, ‘ant’anni arreri.
Antonio Corsaro: propiu iddu.
A stissa facci, stissa risatedda.
Peccatu ca muriu. ‘U canusciu
c’avia l’età mia d’oggi, cchiù ‘i spariggi.

Era parrinu, ma nun pridicava,
e pensu ca tanti osti ‘un nni mangiava.
Era veru ncignusu, era curtisi,
scriveva assà, ma ancora ‘i cchiù liggia.
Morsi – ccà dici – nô novantacincu.
‘Un sacciu, siddu fussi ancora vivu,
‘u Cursaru, si issi navigannu
disfiziatizzu, comu fazzu iu.

‘U re dî dilinquenti

‘U mascaruni untatu di pumata
chi mascariau a tutti l’Italiani,
‘u bajasciuni cu ‘a facci pittata
cu li so cammareri e ‘i so buttani;

‘u dilinquenti re dî dilinquenti
chi si fici li liggi a so misura,
chi s’accattau ntrammi i parramenti
ppi fàrini ‘a so greja e ‘a so pastura,

rici chi ‘un si nni va, chi lu so regnu
av’a essiri eternu comu ad iddu,
ca jè la so missioni e lu so mpegnu

nfilari nti l’augghia lu camiddu;
ca li sordi hannu aviri chistu ncegnu:
di ncuddari ‘a curuna ô chirchiriddu.

Mala iurnata

E ‘n’autra estati è a la tracuddata.
Frisculìa, chiuvìddica, vintìa.
Siddiata e nivulusa, la iurnata
si nni va lagrimannu comu vinni.
Mi ni dispisu di l’amici mei,
di cu’ piscau la trigghia e cu’ lu tunnu.
Mi ni dispisu puru di lu suli,
ca si ci fussi, d’ìrimi a natari
iu ‘un avissi cchiù gana né valia.

Ogni stagiuni avi la so minna,
ogni omu ha chi sucari dâ natura
e ogni tempu fa lu tempu so:
cu’ ni duna racina, cu’ cirasi,
cu’ abbivìra ‘i lavuri e cu’ ‘i matura;
poi ci vulissi puri cu’ li mèti.
Chiddu ca vinni desi soccu desi,
chiddu ca veni scroppi e cutupiddi.
Avissi ancora tempu pp’affirrari
ppi la cuda lu tempu chi già speddi!
E puru anticchia ‘i vogghia ‘i vinnignari!

Sonni

Sempri m’haiu nsunnatu di vulari.
Nni tutti li maneri: l’ali aperti
comu ‘n’acula supra li muntagni,
a zigghizagghi comu rinnuledda,
a mulineddu comu ‘n parpagghiuni.
Sacciu vulari comu munacedda
e comu passareddu, a ripigghiuni;
a volu virticali, comu ‘n razzu
ppi pirciari li negghi e li furturi;
a chiummu comu miula o farcuni,
pr’appurpari cu’ sapi chi scursuni.
Mi bastanu li vrazzi e ‘na cammisa
ppi unciarimi di ventu comu vela;
e tempu ‘i nenti di Vinezzia a Enna,
di Pariggi a Neviorca o a ‘n paradisu
Iu ci vaiu c’un sàvutu, a vuluni.

Ma poi picchì mi nsonnu, certi notti,
ca sugnu cchiù pisanti ‘i un faragghiuni,
chiantatu ‘n terra comu ‘n rucculuni,
mentri ca m’amminazza e m’assicuta
‘na mammadraga chi mi vo’ mangiari?
Cu’ è, chi è ddu basiliscu nivuru
chi mi jela li jammi e ciunca l’ali?

Sunnacchia

Ah com’è longa sabbatu e duminica
l’arrisbigghiata! Durmiu quinnici uri
e haiu ‘u senziu annigghiatu, mentri fora
‘u cielu e limpiu e ‘u suli a menzujornu.
L’amica mia è tutta nchiffarata,
rapi armari e casciuna, pummunìa,
sbatti pignatti, cazzalori e piatti.
Iu cu ‘n occhiu taliu, cu l’autru dormu.
“Guarda”, mi rici, “che è quasi pronto.”
“‘U cafè?”, fazzu io. “No, gli spaghetti.”

Dopu mangiatu m’abbiu stisu arreri
e ‘un sacciu chi mangiaiu e chi biviu.
“Mettiti arrassu”, ci dicu â signura,
chi mi pigghiau ppi jazzu, “vogghiu dòrmiri
finu a stasira. Lèggiti ‘n romanzu,
adduma ‘a radiu o ‘a televisioni.
Arrisbìgghiami sulu si succeri
cocchi cosa di bruttu, dinniscanzi;
pr’esempiu, chi ppi raggia si vunchiau
comu ‘na buffa lorda nnâ limarra
e ci scattau lu ficatu e lu cori
e fici mala morti Berlusconi.”

‘A… varva di me patri

Quannu mi fazzu sta varva mirrina,
ogni dui tri matini, cû rasolu
llettricu, rialu di ‘n’antica zita,
nnô specchiu vju a facci di me patri
chi si passa ‘u puseri dintra ‘i rui
funnuti comu ‘i surchi di l’aratru.
Puru ‘i me’ suprazzigghi sunnu gerbi
comu ristuccia sicca, ci assimigghiu.
Ogni jornu ca passa m’ascummogghia
unu dî soi malanni e ‘i so’ duluri.
“Ah, chi vecchiu ca sugnu”, mi ricia.
“Cu l’avia diri ch’avia divintari
accussì arripuddutu e mpassulutu.”
E strusciava rasolu, sapunetta,
stagnasancu e pinzeddu dâ tuvagghia.
Poi suspirannu, a larghi pinziddati,
si facia ‘n’abbunnanti nsapunata
pp’ ammucciari dda mascara scunzata:
‘u gangularu stortu, ‘a vucca, ‘u nasu,
‘i gargioli allascati… Ci arristava
di fora sulu l’occhi chi ridìanu
di ddu misteri. Dopu si livava
di l’aricchi e dû labbru dda scumuna,
riduliava e ricia: “E chi ti crii,
ca sugnu nzalanutu com’a tia,
carusu e babbasuni? O chi ri sutta
già sugnu fraccu e fracitu? Talìa
com’haiu dritta a chiummu la carina.
Ancora iu satu, ancora trippìu;
mi piaci ‘a danza, e, parrannu cu tia,
di maju l’haiu tisa ogni matina.”
E iu a iddu: “E a giugnu chi succeri?”
E iddu: “Veni ‘u cauru e la squagghia.”
“E a innauru? A frivaru?”. “No, si ngridda
e s’arritira comu ntupateddu.
‘A primavera è ‘a stagiuni pirfetta,
quannu puru li zucchi fannu ciuri.
Ma si voi ca quarianu li peri
di nvernu, e chi d’està mi veni a ntisa,
portami a una comu ‘a to carusa.”