Fimmini mei

Fimmini mei, vi vogghiu beni a tutti,
o chi sugnu ‘n amicu o chi vi futtu.
Si corchi vota vi vogghiu arrassari,
giuru ca mai vi vulissi lassari.

‘Un aìti aviri abbili e gilusia
siddu arriscedu a Minica o a Maria.
‘Na discurruta appassiunata e tisa
è megghiu di ‘n amanti laccarusu.

Di tantu amuri e amari mi ristau
du’ amichi e ‘na speci di mugghieri;
ma cu tuttu ca ‘u sbaddu mi passau,
òi, vecchiu e tintu, amu cchiù assà d’aieri.

L’autra ‘un sacciu cu’ è, picchì è farfanti
e spissi voti è ‘na vera nimica.
E’ rannuna, ma voli essiri nica
e joca a la riggina cu dui fanti.

Fimmini mei, lassatimi arristari
ppi ‘na simana sulu, ca iu stissu
mi sacciu mmizzigghiari e cuciuniari
senza cchiù nuddu chi mi metti avversu.