A turtura nnamurata

Avi dui suli noti
‘a turtura, e ‘i ripeti
di l’arba finu a sira.
Ci ni voli pacenza!
E sapi fari un versu
di dui sillabi e menza,
esattu com’ô pennulu
di lu riloggiu, e sparti
sempri a rima vasata.

Rici chi ‘un è sugghiuzzu
di chiantu, ‘un è lamentu
lastimusu, ma è un chiamu
d’amuri, è sirinata.
Acedda fantasiusa,
maliditta aciddazza!
Pari chi ci esci l’arma
ripitennuci iu t’aaaa-mu
finu a l’urtimu ciatu.
Si ‘un fussi chi odiu a caccia,
iu ci sparassi, ad idda
e a tutti i nnamurati.