‘U cantaranu

Nnê jurnati cubbusi comu a chista
iu mi sentu ‘na speci ‘i cantaranu
niricatu di l’anni, camulutu,
pisanti, vecchiu comu li nannàvuli.

Haiu casciuna aperti e n’haiu chiusi,
ma d’ognunu pirdiu lu so chiavinu.
Quasi tutti su chini ma coccunu
è vacanti e scasciatu dî latruna.

Nti chiddi chiusi sacciu chi c’è robba
arrizzittata, e ddà hav’a ristari;
nti chiddi aperti è ‘na gran cunfusioni
e ‘un haiu vogghia e valìa di circari.