Sunnacchia

Ah com’è longa sabbatu e duminica
l’arrisbigghiata! Durmiu quinnici uri
e haiu ‘u senziu annigghiatu, mentri fora
‘u cielu e limpiu e ‘u suli a menzujornu.
L’amica mia è tutta nchiffarata,
rapi armari e casciuna, pummunìa,
sbatti pignatti, cazzalori e piatti.
Iu cu ‘n occhiu taliu, cu l’autru dormu.
“Guarda”, mi rici, “che è quasi pronto.”
“‘U cafè?”, fazzu io. “No, gli spaghetti.”

Dopu mangiatu m’abbiu stisu arreri
e ‘un sacciu chi mangiaiu e chi biviu.
“Mettiti arrassu”, ci dicu â signura,
chi mi pigghiau ppi jazzu, “vogghiu dòrmiri
finu a stasira. Lèggiti ‘n romanzu,
adduma ‘a radiu o ‘a televisioni.
Arrisbìgghiami sulu si succeri
cocchi cosa di bruttu, dinniscanzi;
pr’esempiu, chi ppi raggia si vunchiau
comu ‘na buffa lorda nnâ limarra
e ci scattau lu ficatu e lu cori
e fici mala morti Berlusconi.”