Sonni

Sempri m’haiu nsunnatu di vulari.
Nni tutti li maneri: l’ali aperti
comu ‘n’acula supra li muntagni,
a zigghizagghi comu rinnuledda,
a mulineddu comu ‘n parpagghiuni.
Sacciu vulari comu munacedda
e comu passareddu, a ripigghiuni;
a volu virticali, comu ‘n razzu
ppi pirciari li negghi e li furturi;
a chiummu comu miula o farcuni,
pr’appurpari cu’ sapi chi scursuni.
Mi bastanu li vrazzi e ‘na cammisa
ppi unciarimi di ventu comu vela;
e tempu ‘i nenti di Vinezzia a Enna,
di Pariggi a Neviorca o a ‘n paradisu
Iu ci vaiu c’un sàvutu, a vuluni.

Ma poi picchì mi nsonnu, certi notti,
ca sugnu cchiù pisanti ‘i un faragghiuni,
chiantatu ‘n terra comu ‘n rucculuni,
mentri ca m’amminazza e m’assicuta
‘na mammadraga chi mi vo’ mangiari?
Cu’ è, chi è ddu basiliscu nivuru
chi mi jela li jammi e ciunca l’ali?