Sfardu di cirbeddu

Me matri dici ca sugnu struitu,
chi parru comu un judici e un parrinu.
E chistu pr’idda è un veru cumplimentu.
Ma si mi vidi leggiri cocchi ura,
di doppupranzu, s’abbutta, diventa
scuntenta, comu si stassi facennu
‘na cosa stramma, o dannu a quarcunu.
Ci spiu chi avi e idda mi tistìa,
dici c’a scola sirviu picca e nenti,
chi ‘un sugnu né dutturi né avvucatu,
e nenti, nsumma, haiu cunchiudutu
cu sti libri e caterni e calamari.
Chi n’haiu a fari di stu travagghiari
chi ‘un duna fruttu, di sti astrusirìi
chi mi scummattinu l’arma e lu cori?
A cu’ servi sta fami e sta ricchizza
di palori stampati ncapu fogghi
chi ‘u tempu sfogghia è strazza? Ah, beatidda!
Si cridi ca mi stancu, e ca ci appizzu
l’occhi e ddi pocu jorna di vacanza.
Nun ti sfardari, dici, lu cirbeddu!

Chista è saggizza, chista è veru scienza
di l’avuli, chi criunu ca ‘u senziu
comu sapuni ncapu la balata
supra la canuscenza si macedda.
‘U cirbeddu è priziusu, è dilicatu,
si sfarda, e comu ‘i l’ogghiu dâ quartara
n’avemu a fari giusta canumia.
Sapissi, cara matri giudiziusa,
comu sparagnu tuttu, iu di mia,
comu fuìu vacanti lu me tempu,
com’appizzaiu tutti ‘i me’ talenti
ppi pinsàrila propiu com’a tia!