‘U cantaranu

Nnê jurnati cubbusi comu a chista
iu mi sentu ‘na speci ‘i cantaranu
niricatu di l’anni, camulutu,
pisanti, vecchiu comu li nannàvuli.

Haiu casciuna aperti e n’haiu chiusi,
ma d’ognunu pirdiu lu so chiavinu.
Quasi tutti su chini ma coccunu
è vacanti e scasciatu dî latruna.

Nti chiddi chiusi sacciu chi c’è robba
arrizzittata, e ddà hav’a ristari;
nti chiddi aperti è ‘na gran cunfusioni
e ‘un haiu vogghia e valìa di circari.

A turtura nnamurata

Avi dui suli noti
‘a turtura, e ‘i ripeti
di l’arba finu a sira.
Ci ni voli pacenza!
E sapi fari un versu
di dui sillabi e menza,
esattu com’ô pennulu
di lu riloggiu, e sparti
sempri a rima vasata.

Rici chi ‘un è sugghiuzzu
di chiantu, ‘un è lamentu
lastimusu, ma è un chiamu
d’amuri, è sirinata.
Acedda fantasiusa,
maliditta aciddazza!
Pari chi ci esci l’arma
ripitennuci iu t’aaaa-mu
finu a l’urtimu ciatu.
Si ‘un fussi chi odiu a caccia,
iu ci sparassi, ad idda
e a tutti i nnamurati.

Fimmini mei

Fimmini mei, vi vogghiu beni a tutti,
o chi sugnu ‘n amicu o chi vi futtu.
Si corchi vota vi vogghiu arrassari,
giuru ca mai vi vulissi lassari.

‘Un aìti aviri abbili e gilusia
siddu arriscedu a Minica o a Maria.
‘Na discurruta appassiunata e tisa
è megghiu di ‘n amanti laccarusu.

Di tantu amuri e amari mi ristau
du’ amichi e ‘na speci di mugghieri;
ma cu tuttu ca ‘u sbaddu mi passau,
òi, vecchiu e tintu, amu cchiù assà d’aieri.

L’autra ‘un sacciu cu’ è, picchì è farfanti
e spissi voti è ‘na vera nimica.
E’ rannuna, ma voli essiri nica
e joca a la riggina cu dui fanti.

Fimmini mei, lassatimi arristari
ppi ‘na simana sulu, ca iu stissu
mi sacciu mmizzigghiari e cuciuniari
senza cchiù nuddu chi mi metti avversu.

Maronna chi cauru!

Di tant’anni chi sugnu a chistu munnu,
‘un m’arricordu ‘n cauru cchiù anfusu
dû cauru d’avannu, giuraddìu.
Rici chi fa stu cauru di nfernu
ogni quattrina di ginirazzioni,
chi ô nfernu, ppi castiu e punizzioni,
hannu abbruciari ‘i vivi com’a mmia;
comu dda vota, chi si cunta ancora,
dû millinovicentucuntasetti.
Iu ‘un c’eru a ddi tempi, ma ci criju,
siddu era aguali ‘u cauru chi facia.
Era d’austu, o forsi di giugnettu,
e rici chi bonarma di me nannu,
nun suppurtannu dda ranni calura,
ppi scanciu di curcarisi ntô lettu
s’jiu a curcari nta biviratura.