‘A navi scunzata

Dopo vintiquattr’uri di spittaculu,
susìru ‘a navi. Mischina, chi pena,
tutta schifiata ô sciancu chi pusava
ncapu a lu so matarazzu di schogghi!
E pacenza si trentadui puvreddi
anniati a mari nun arrivisceru.
Ma uora basta, ppi pietà, ‘u sapemu
ca simu bravi a mettiri a l’addritta
‘i morti ppi sunarici ‘a fanfarra.
Uora, dici ‘a TV, fussi ‘u mumentu
c’abbadassimu a l’autru bastimentu.

Ah la navi di lussu, guvirnata
dî pirripicchi e latri e ncumpitenti:
taliati comi l’hannu arriduciuta!
Coccunu dici chi galleggia, ‘n autru
ch’affunna, chi affunnau, chi ballarìa;
tracodda, si ripigghia, trasi e nesci
di lu barrancu; poi l’arripizzamu
e arreri la scunzamu e l’affunnamu.
Passanu l’anni e ‘un cangia la canzuna.
E puru sta metafura dâ navi,
pirdunati, mi rumpi li cugghiuna.