Fudda di vuci

Ci sunu tanti vuci quannu scrivu
ca iu nun sacciu a cu’ haiu a scutari.
Parrati unu a la vota, ppi favuri,
prima li morti e dopu chiddi vivi.

Prima ‘i mettiri niuru supra jancu
ci passu a prifirenza a patri e matri.
‘Un pozzu dari ntisa a tutti l’atri
si nun capisciu a cu’ sta supra e a ciancu.

Largu dunca a li me’ parenti stritti,
poi a li canuscenti, a li parrati
furasteri, ê cumarchi scanusciuti
e, si mi resta tempu, a li pueti.