‘I purpetti (ricetta ppi sei pirsuni)

Viniti, amici mei, all’ura esatta,
all’ottu e menza, picchì la purpetta
ha da essiri cauda, e no fridda.
Mentri ca poi mangiamu, iu vi cuntu
‘a ricetta precisa di me matri.
Prima di tuttu ‘a carni di vitedda
ha da essiri frisca di maceddu,
capuliata davanti dô bucceri.
‘U pani ‘un ha da essiri nsiccutu,
ma friscu: nenti crusti e rimasugghi.
Secunna cosa, ‘un hai a gavitari,
megghiu ristari robba ca pitittu:
ppi sei pirsuni abbastanu dui chili
di capuliatu magru ‘i primu tagghiu,
quinnici ova frischi, un chilu e menzu
di muddica, cchiù un chilu e un quartaruni
di picurinu di secunnu sali:
grattatu a manu cu tutti li spezzi,
m’arracumannu, chi avi a nivicari
adaciu adaciu. Poi sei spicchi d’agghiu
novu, friscu e zurrignu, e ‘na juntidda
di menta virdi e di vasilicò,
menzu e menzu. Ma ccà haiu un segretu,
chi dicu sulu ppi cu’ avi passioni
e palataru finu: l’agghiu  e ‘i fogghi
hann’a essiri pistati nnô murtaru,
e jungiuti a lu mpastu all’urtimata,
cu l’urtima mpastata; e poi ci fai
‘na cruci supra ppi binidizioni.
Mpasta adaciu ppi tri, quattru minuti,
cu li manu a cuppinu, cu li rita,
e no a granfati, a pugni o a ciafalati.
‘U mpastu ha da essiri spunzusu,
e no comu quacina o comu codda.
Ddi boni cosi hann’a essiri tra d’iddi
ncustati, ma nun s’hann’a scafazzari.
Ha’ sentiri ntê manu ‘a monfricizza,
l’ha’ carizzari, e mentri l’accarizzi
ci parri di lu ciauru chi hannu a fari
li putpetti friuti. Ma attinzioni,
‘un l’ha’ frìiri subbitu, ma ‘u fruttu
s’ha ripusari almenu ‘n paru d’uri.
Poi ‘a friuta ha jessiri cu l’ogghiu
sinceru, di trappitu, un litru sanu
nt’un paridduni chianu e senza jimmi.
Quannu addiventa brunna comu l’oru,
ogni purpetta, pigghiala di sutta,
accura a ‘un ‘a schifiari, cu rispettu,
cu ‘a scumalora e no cu la bruccetta.
A una a una pòsali ntê piatti
comu fussiru ostii, diumacùrpa,
caudi e beddi pronti di mangiari.
Dintra la panza (e chistu già si sapi,
senza ricetta e senza priscrizzioni)
ièccaci nsemu a ddi buccuni santi
sangu di Cristu: vinu di racina.
Poi nsemula cantamu ‘na canzuna
e nni passamu ‘na bona sirtina.

Lingua di marinaru

Di  stu paisi novu unni è stranera,
chista lingua vulissi numinari
cosi chi nun canusci e ‘un ci rinesci;
e ‘a lingua dî straneri ‘un sa parrari
di l’atru me paisi, di com’era.

Ê tempi so’, di chista vuci strana,
c’eranu cosi chi ora e ccà ‘un ci sunu.
Puru si dicu suli e dicu pani
nun sunu ‘u stissu pani, ‘u stissu suli;
ma ‘un è un fattu di luci o di sapuri.

Si fussi sulu ca ‘u munnu cangiau,
‘un mi sintissi straviatizzu e mutu
di ccà e di ddà, ma mi facissi un ponti
di cunti e poisii di dui maneri,
ppi jungiri sti dui mei cuntinenti;

Ma ‘u fattu è ca ristai menzu a lu mari,    
partiu e ‘un arrivai a nudda banna.
Sugnu tirranu, ‘un sacciu navicari.
Firriu avanti e arreri cu li venti
e taliu di luntanu li dui munni.

Chista lingua ca parru ci assimigghia
a chidda di me patri, ma ‘un è idda.
‘A parra ‘u cori, ‘a lingua si mpidugghia,
sacciu megghiu a parrata ‘i marinari.
Ma sta vitazza, a cu’ l’haiu a cuntari?

Sti cusuzzi chi scrivu si nni vannu,
mi pari, puru iddi alla stranìa,
comu sfasciumi e scuma supra l’unni.
N’haiu quasi vrigogna si, ppi casu,
na varca si ci ncugna o li canzìa.