Vacanza

Avia rivari a sissant’anni tunni
ppi nsignàrimi ‘i nomi di li cosi
arreri, comu quannu eru nunnatu.
Sparti, ora ci sunu cosi novi,
chi ‘un c’eranu a ddi tempi, e nun c’è ‘u nannu
chi mi li nsigna. Li pozzu chiamari
in italianu, ma tanti scattioli
sulu ccu nomi ngrisi su’ chiamati.
E nun ci abbastanu dui traruzzioni
ppi spiecàrimi chi sirviziu fannu
e picchì l’accattai, ora ca m’haiu
arrisbigghiatu nta sta casa antica.

Ppi vacanza ci vinni nta sta lingua,
comu d’està, quannu vaiu a truvari
a me matri ô paisi, e quasi quasi
ci vulissi ristari; ma mi scantu
di ‘un sapiri cchiù leggiri e parrari
e capiri né chistu né chidd’autru
di li dui munni. ‘I vulissi ammiscari,
ma ccà ‘un ci vonnu trasiri palori
chi nun canuscinu ‘i me’ patri ranni.
‘A vucca ‘i sapi ancora prununziari,
ma ‘un hannu sonu né significatu.
Ccu tutta a me facunnia, sugnu mutu.

Ppi cu’ scrivu

“Quannu ‘a finisci di murritiari
ccu sti minchia ‘i poisii, e di stunari
l’arma a tuttu ‘u quarteri
ccu sta mitragliatrici?”, mi dicia
bonarma di me patri,
livànnimi di sutta a la ntrasatta
‘a machina ‘i scrivìri.
“Nesci, vanìa, pigghia aria, va’ a circari
fimmini e amici, vàttini a buttani,
ca si carusu. ‘Un vidi comu sì
giarnusu e malatizzu?”
Iu nun m’arrisicavu di fiatari,
ca già l’avia sintutu purmuniari.
A ddi tempi ‘un sintivu la stanchizza
comu ora: eru capaci ‘i capuliari
ppi ‘na simana sana,
scurdannumi di dormiri e mangiari.
Ma stasira taliu ‘a fotografia
di ddu sant’omu, misa a lu capizzu,
stutu ‘u caternu littronico,
‘u posu ‘n capu a l’avutru chiumazzu,
e ci dicu: ragiuni avivi, pa’,
ora mi dormu, nun m’amminazzari.
Staiu scrivennu un poema ppi tia,
ccu li palori toi, ppi comu pozzu.
Ti lu leggiu ppi fàmmi pirdunari
quannu, a cent’anni, ni videmu ddà.

‘A Maronna!

Si l’occhi da nnuccenza nun si mpànnanu
comu li mei, nurbati di li libri,
certu ca si nni vidinu purtenti!
Ppi dìrivi di quanti ci nni sunnu
chi la filusufia nun si li nsonna,
me matri, l’autra està, vitti a Maronna.
Vi lu cuntu ppi comu lu cuntau,
cu li palori soi. Com’idda dici,
nun ci nni levu e ‘un ci nni junciu nenti.
Tri voti mi la dissi sta mpapocchia,
e l’urtima ô telefunu, avantieri.
Comu l’haiu a ridùciri sta vecchia
chi mi stravìa lu sangu e li pinseri?

M’hai a crìriri, figghiu, nun pinsari
ch’haiu pirdutu ‘u senziu e ‘i sintimenti:
‘u paradisu c’è’, nn’haiu li provi,
ci àbbita ‘u Patri Ranni, lu Signuri
e tutta a so famigghia. Ora ti cuntu,
e tinta iu si cuntu ‘na minzogna.
Ti l’haiu già cuntatu e lu ricuntu:
era idda, ti dicu, era ‘a Maronna.

Avia jutu, ppi comi fazzu sempri
ogni veniri, luni e martidì,
nni lu dutturi, ca comu tu sai
‘un haiu abbentu mai di li duluri;
e alli voti mi disìu ‘a morti
comu fussi ‘a saluti. Avia scinnutu
a’ scala, maliditti ddi scaluni,
ca nun ci funziunava l’ascinsuri;
e mancu avia nisciutu dû purtuni,
mi cumpariu davanti ‘na signura.
Giuvini, auta. Ma, chi t’haiu a diri?,
cu dda vistina longa, e di trasattu,
mi pirduna ‘u signuri lu piccatu,
m’avia parutu ‘na limosinanti,
‘na zanni chi nzirtava la vintura;
ma susìu l’occhi e… figghiu miu, era biunna,
bedda di ‘na biddizza chi a stu munnu
nun ci n’è aguali: janca comu latti,
ccu na vucca chi mancu li pitturi;
e du’ occhi cilestri chi davveru
avia scinnutu, iu dicu, di lu cielu.

Dda vistina! Era azzola, e a stiddi stiddi,
di sita, mi paria, ma li so peri
eranu scausi, o fòrsichi quasava
dui pianelli di pezza, du’ tappini.
Ma cu’ è, cu’ nun è, e d’unni vinni,
cu’ la manna, chi vo’, dissi ntra mia,
ntampanata cchiù assà di comu sugnu.
Criu chi passaru cincu, sei minuti,
mentri chi mi taliava e surridia.
Idda taliava a mia e iu ad idda
cu a facci a l’aria comu ‘na nvasata;
ca iu sugnu vecchia, bascia e immuruta
e idda, ‘n facci a mia, era ‘n’antinna.
Poi mi parrau e dissi: “‘gnura mia,
nun si scantassi, ca ci vogghiu sulu
nzirtari chi vossia avi tri figghi
fimmini e unu masculu, e li fimmini
funnu vattiati cu lu nomu miu;
veni a diri, si chiamanu Maria”.
Mi nzirtau puru a tia: “un figghiu masculu,
mi dissi, chi junciutu a li Marii
fannu quattru, e di quattru sulu una
l’avi vicinu, causa chi è malata,
svinturata e struppiata ppi natura”.
Capisci figghiu miu? Idda sapia
nomi, vintura e tutti la pianeta.
Ma mi dissi di nun mi scunfurtari,
di prijari, e mi desi ppi cunsigna
‘na figuredda di santa Lucia.
“Haiu a fari ‘n’offerta, signurina?”,
iu ci spiai. E idda: comu voli
lu so bon cori”. E iu circai du’ spicci
nnâ bursittedda, e comu ci ‘i pruìu,
ah chi surrisu ruci chi mi fici!
Dissi macari ca li guai passati
passaru, e chi nun l’haiu cchiù a passari;
ch’all’autra vita ncurtu di rivari
nn’haiu, a la ntirrugata, di cuntari!
Però l’urtima cosa ca mi dissi,
e chistu ‘un  sacciu si è binidizioni,
fu chi campu e nun moru ppiccamora.
Crìdimi, figghiu miu, era propriu idda,
haiu ancora ppi nzinga ‘a figuredda.

Ridi? Un ci crii? Ma comu addivintasti,
tu, addivatu di mia, accussì ebbreu,
ca si pigghi ‘u telefunu ‘i duminica
ti ngrancanu li manu! Tintu, ereticu,
ti scurdasti a to matri e puru a Diu!
Iu pensu ca si sequiti ssa strata,
ti trovi a mala via, luntanu ‘i mia,
senza spiranza né binidizioni.
Pèntiti, figghiu prodigu e giudeu,
ca ‘u Signuri tri voti tuppulia.
E si ‘un ti voi pintìri, ti dispenzu
di trasiri nnâ  chiesa quannu moru.
… Comu, nun sai chi tutti li tri soru
eppiru un patri sulu ma dui nomi,
dui matri, una ‘n terra e l’autra ‘n cielu,
e tutti tri si chiamanu Maria?

Poisia civili

No, non mi vogghiu mettiri a scrivìri,
comu ‘u vecchiu pueta ca sugnu,
di l’autunnu malancuniusu.
M’ha’ susiri ‘a carina dô divanu,
sfurzarimi ‘i taliari
cchiù luntanu dî rami di ddu ruvulu
lacrimanti, ddà fora;
ca stu scuru di cori
e lu tempu picchiusu e chianciulinu
nun sunu ‘u peju mali di stu munnu.
Curaggiu, a mia ‘na seggia e un buffitinu!
Pigghiamu l’armi, manu a la pinna
e morti a lu tirannu!

Ma chi ci accucchiu, a cu’ pò sirviri
‘na poisia civili?
È comu irisìnni ppi li strati,
puru si chiovi, o a Roma,
‘n chiazza Santu Giuanni,
ccu ‘na bannera ‘n manu,
ppi prutistari contra l’ingiustizia
di li fogghi chi carinu, di l’anni
chi senza storia passanu; ca tantu
l’unu e l’atru guvernu, di l’Italia
e chiddu univirsali, nun dipenninu
di l’omini, di mia, ma di li cieli,
di li divini trattati europei.
Eppuru avemu a scrìviri, ca chistu
sulu putemu fari; e bastimiari.
Maliditti li nuvuli e li dèi.

Tri fimmini

Tri fimmini vulissi nnâ me casa,
una pp’ognunu di li tri misteri
chi ‘un sacciu fari, o ch’haiu cchiù piaciri
di ‘un ‘i fari sempri sulitariu:
una ppi cucinari, e iu facissi
lu sguattiru e l’aiutu cucineri;
una ppi chiddu chi si fa curcati
senza patruni e sutta e cammareri;
terza, mpurtanti comu l’autri dui,
assignata a li grasti dû balcuni.
E si sti tri poi fussiru una sula,
tri voti sperta e ppi tri vota amata,
sparagnassimu sciarri, ogghiu e sapuni.

Ora chi speddi ‘u tempu di l’amuri,
ci dugnu cchiù mpurtanza a ddi tri cosi;
e speciarmenti, comu scrissi un pueta,
ora si sapi chi cos’è ‘na rosa.
Ma è cchiù difficili addivari ciuri
ca figghi e puddicini, usava diri
me nanna, chi figghioli n’appi deci,
puddastri e jaddi milli voti deci
e galofari e rosi ‘un sacciu quanti.
Ah, siddu fussi sempri primavera!
Ma ci sunu stagiuni chi li jelanu
e autri chi l’abbrucianu, li chianti.

‘U garigghiu

Ci vulissi ‘na musa, ‘na carusa,
ppi quadiàrici ‘u sangu a sti palori.
Cangiari peddi e nomi di li cosi
nun basta, ci vulissi ‘n atru amuri.

A mumenti mi pari ca sta lingua
sapi pirciari comu ‘na virrina
a curazza di sdegnu e malamuri
chi accupa la me tennira curina;

ma poi sentu ca ogni nova fogghia,
ogni poisia, è ‘na nova guaiàna
zurrigna supra l’intimu garigghiu
spirutu e nsiccumatu nnâ so tana.

Omu tecchinològgicu

E chi è sta tavuletta ch’haiu ‘n manu,
‘a lampa d’Aladinu, ‘u pateternu?
Telefunu, mi viju ‘a tilivisioni,
ascutu ‘a radiu, mi taliu ‘o specchiu.
E si mi sferra, toccu un disigneddu
a forma di caternu, e idda scrivi
sutta dittatu, ma sulu talianu,
ca si ci parru strèusu, arruzzudda
palori ammuzzu. Mi prisenta  puru
‘I giurnali, ‘i lunari, ‘i calinnari,
e m’addivina ‘u tempu di dumani.
Macari ‘i stiddi leggi, si ci scrivu
‘u jornu chi nasciu; ma iu già sacciu
comu fui assurtatu, biniditti
ddu aprili e dda duminica. Bonè
chi oggi li dèi pietusi n’arriàlanu
un guvirnicchiu, comu jè jè,
e quacchi autra jurnata di bontempu.

Putenza dâ poisia

Un misi o dui iu potti fari finta
di ‘un ci pinsari, d’essiri un amicu,
‘n angilu, un jaddu scugghiu e cuntenti.
Fui autista, stafferi e cammareri.
Ti cunnuciu, mi cunnucisti a fari
shopping ê munni munni, sempri appressu,
mpinnutu a tia comu ‘na bursetta,
comu un cani fideli. E tu cuntenta
ca ‘un faciamo cchiù ddi cosi tinti.
E quann’eramu suli nnâ me casa,
tu t’assittavi e iu ristavu addritta,
arrassu dô divanu. Poi, un jornu,
Iu m’assittai luntanu, all’atra punta,
‘u libro galïottu chi tu sai
ncapu ‘i dinocchi. Ti liggiu dui versi,
forsi quattru e – putenza dâ poisia!,
tu ti ncugnasti esi esi a mia.
‘U peri ncostu ô peri, lu me guvitu
a lu to pettu… M’acchianau ‘u lammicu.
Ti gattigghiai un piliddu di l’aricchia
e tu: “lassami stari, haiu famigghia,
ammògghila, chi fai!”…
‘U libru cari ‘n terra, un jitu rintra
‘u scoddu, lu me ciatu a lu to coddu,
‘na minna scummigghiata e, suspirannu,
ccu l’occhi a pampinedda – ah, chi guai! –
ti rassignasti arreri a fari dannu.

Poisia di sdegnu

Ah, s’iu avissi nasciutu nni ddi tempi,
nni ddu stranu paisi unni nasciu,
quannu l’omu facia sirinati
d’amuri esaggiratu a la so amata,
e poi di sdegnu, s’idda ‘un ‘u vulìa!

“Quannu nascisti tu, stidda lucenti,
‘n terra calaru tri ancili santi”,
cantuliava me patri ppi babbìu.
“Quannu nascisti tu, castiu eternu,
ficiru festa ‘i diavuli dû nfernu”.

Ti n’avissi cantatu e ricantatu
cchiù assà di chiddi chi deci anni arreri
ti cantai e scriviu, attìa svidisa,
amanti, nica mia, fiera nimica
chi t’affruntavi d’un vecchiu dichiusu.

Ogni tantu ti ncontru, gioia mia
e mia dispirazioni e mia vrigogna;
ma iu ti canzìu e tu ‘un mi talìi.
Ti cadi ‘u nomu siddu mi saluti,
e iu m’affruntu ‘i salutari a tia.

Ma tu chi canuscisti a me fuddia,
nenti di bonu sai, nenti sapisti
di soccu sugnu? O n’haiu  corchi scagghia
di ddu minchiuni babbu e tabbaranu
chi ti cuvau com’ovu nni la pagghia?

Sugnu l’ominu stissu, o è ‘n atru fissa
chiddu chi t’ammiscava, bontà tova,
pulici e pesti nni li toi linzola?
Chi fici poi ppi miritari chistu,
d’essiri scancillatu dâ to vista?

Nun t’abbastava ‘i mi sdirraricari
di la to vita? Ah, ma nun pinsari
ch’iu t’avissi vulutu cuttuniari
‘n atri cent’anni: m’abbastava sulu
‘n surriseddu, ‘na smorfia di salutu.

Mi vonnu beni a mia li svinturati
chi ccu mia si curcaru; e chistu fattu
mi rici chi si tu la malupilu,
ca di tia sula iu fui disprizzatu,
bedda e sdignusa, cosa tinta e vili.

All’urtimata mi dicisti puru
– mi lu nzingai ntô cori e nnô cirbeddu –
“sicilianu di merda”, ppi risposta
a ‘na supprica malacunsigghiata
dô diliriu amurusu, o di l’aceddu.

Iu nun avia nsistìri, ca nun chiangi,
nun addumanna cunortu e limosina
l’omu chi è omu. L’omu distirratu
‘un ha da prijari santi comu a tia,
dû to paisi e di la to ginìa.

E si ti scrivu sta poisia di sdegnu,
l’urtima e in sicilianu, ppì babbìu,
iu ‘un arrispunnu a tia, amuri miu,
ma a lu me amuri, a tutti li so’ lagni,
a li minchiati chi ppi tia scriviu.