Ppi cu’ scrivu

“Quannu ‘a finisci di murritiari
ccu sti minchia ‘i poisii, e di stunari
l’arma a tuttu ‘u quarteri
ccu sta mitragliatrici?”, mi dicia
bonarma di me patri,
livànnimi di sutta a la ntrasatta
‘a machina ‘i scrivìri.
“Nesci, vanìa, pigghia aria, va’ a circari
fimmini e amici, vàttini a buttani,
ca si carusu. ‘Un vidi comu sì
giarnusu e malatizzu?”
Iu nun m’arrisicavu di fiatari,
ca già l’avia sintutu purmuniari.
A ddi tempi ‘un sintivu la stanchizza
comu ora: eru capaci ‘i capuliari
ppi ‘na simana sana,
scurdannumi di dormiri e mangiari.
Ma stasira taliu ‘a fotografia
di ddu sant’omu, misa a lu capizzu,
stutu ‘u caternu littronico,
‘u posu ‘n capu a l’avutru chiumazzu,
e ci dicu: ragiuni avivi, pa’,
ora mi dormu, nun m’amminazzari.
Staiu scrivennu un poema ppi tia,
ccu li palori toi, ppi comu pozzu.
Ti lu leggiu ppi fàmmi pirdunari
quannu, a cent’anni, ni videmu ddà.