A ‘na latra

Macari tu, quannu ‘un ci sì, diventi
‘na fantàsima, o ‘na fantasia,
comu tutta ‘a me vita sbalistrata.
Poi torni e iu mi mpidugghiu ‘n’atra vota
nnâ to puria, ca forsi ti cunfunnu,
rintra di mia e nnê me’ sonni strammi,
ccu me matri: sia dittu ccu rispettu,
ca tu ‘un ci nn’hai ‘na scarda, comu idda
nenti avi di tia.

Tutta ‘a so vita idda ‘a spinniu a dari
e tu a pigghiari. M’arrubbasti puru
tanti vecchi mbarazzi mmunziddati
‘n suffitta comu sterru,
ch’iu mancu cchiù sapia
chi usu avianu e comu si chiamavanu.
Apparasti a to casa, mogghi mia,
ccu le me’ antichitati, ccu ‘a me storia.
Ma di chiustu ti fazzu lu ringrazziu,
latra di lu me cori, vinizziana
chi nun si autru, mia secunna matri:
d’avirimi nsignatu arreri ‘i nomi
scurdati: lu cafisu, li rituni,
‘a mutura, ‘a tauggia, ‘a minzalora,
‘a burnia, ‘a statia, ‘i fanguttuni,
cunculini, cannati, scarfaturi…

Iu ti putissi fari lu vintariu
filu ppi filu di soccu era miu,
senza mettiri ‘n cuntu cugninturi
e anni persi e spisatu e puru a tia.
Ma ‘un vogghiu nenti, ammaràzzati tu
casa e pagghiaru, ca iu mi tegnu, e abbàstanu,
l’amuri scunfurtatu e li palori.