‘I libri chi scriviu

Quaunnu mi ncagghia di pigghiari ‘n manu
corchi libru di chiddi chi scriviu,
libriceddi suttili, assuttigghiati
comu fogghi siccati dintra un libru…

‘U pigghiu sulu ppi farici un rialu
o un dispettu a corchi novu amicu,
ca i vecchi mi canuscini i vrigogni,
mi svutaru e liggiru rintra e fora….

Nsumma, sti librìcchiuli mi pàrinu
cchiù leggi di com’eranu, vacanti
cumu nidi di piumi e di sgruppiddi
diserti d’ova, di palpiti e canti.

E poi, quannu l’amicu si nni va,
iu nni rapu ‘na copia, ppi taliari
si ristau frutti mpisi cca e ddà
a l’arbulu bruciatu di la ilata:

macari unu, cirasa o gazzalora
nsiccumata e nduruta; ma ci trovu
sulu corchi spiruta nuvità,
versi di cui nun sacciu cu’ è l’auturi.

E vidennu ca iu nun sugnu ddà
unni m’avia lassatu mbarsamatu,
e truvànnuci a unu scanusciutu
nnô iazzu unni iu sulu mi ntrusciai,

mi veni quasi ‘i chianciri, mi veni,
comu si avissi pirdutu a mia stissu,
o fussi mortu, o m’avissi traditu
e bbannunatu ‘na vecchia mugghieri.