Cuntrastu

Si ‘u malutempu scamparrà, un dumani,
e discurremu di stu timpurali,
ti dicu iu soccu mi vurrai diri,
prima ca parri; ca giá nni parramu
e nni sciarriamu e nni vulemu mali
senza telefunari, di luntanu.

Puru si ‘un nni sintemu, iu ti sentu,
e ‘i to’ accusi mi strammanu lu cori.
Sacciu ‘i palori to’, una ppi una,
e comu ti rinesci a l’ammiscari.
E tu chi sai li mei, nni li me’ sonni
cuntrasti e ti sciarrii cu ‘i me’ pinseri.