Filastrocca

Oggi è duminica
tagghiamu a testa a Minicu
Minicu nun c’è
a tagghiamo a lu re…

“Pirchì?”, ‘iu addimannavu,
ca eru un carusiddu
di quattr’anni. “Pirchì
am’a tagghiari a testa
a quarcunu? Chi ha fattu,
stu Minicu, o lu re?”

Lu re è malatu
a tagghiamu  ô surdatu…

Capivu pirchì Minicu
si sarvava: pirchì
nun c’era, avia scappatu.
Ma ‘u re? S’â scapulava
di muriri ammazzatu
pirchì era malatu?
“E chi ti vogghiu diri?”
rispunniva me matri.
“Quarcunu avi a muriri,
‘a filastrocca è chissa.”
“E si ‘u surdatu scappa?”
“‘A tagghiamu â badissa.”

Ora ch’haiu tant’anni
sugnu menu curiusu.
Tantu nun si capisci
dda cosa mistiriusa.
E mi mparai ‘a strofa,
sacciu comi finisci,
puru ‘n tempu di paci:

U surdatu fa la guerra
Tirritùppiti tutti ‘nterra.

A li voti, scrivennu,
mi pari di mulari
‘n cutiddazu, ppi fari
quarchi straggi o maceddu.
Sacciu puru pirchì
quarcunu miritassi
di tagghiàrici ‘u coddu.
Ma mori ccu ha’ muriri,
senza curpa o motivu,
e ccu ha’ viviri, vivi.
Ccu ci ngagghia ci ngagghia,
si sarva ccu nun c’è,
ccu è malatu, ‘un si sa.
Crisci, carusu. E tagghia.