Durmuti

Ah, si comu lu rizzu nnà nvirnata
putissi addivintari ‘na baddozza,
ppi dòrmiri a lu scuru sti tri misi
e arrisbigghiarimi poi cu li ciuri.
Li spini l’haiu già, rintra e di fora.
Ma sulu cca, â casa di me matri,
nni stu ventri sicuru, nta sta grutta,
sti durmuti mi ponnu arriniscìri.
Haiu a turnari â me solita vita,
prima ca torna aprili. Aria e suli
ci vonnu ppâ firita.

L’omu sminzatu

Caminu comu prima, bacabunnu
ppi boschi e lochi novi, scanusciuti
puru cca, ô me paisi,
ccu dda mia bursittedda
mpinnuta â spadda, o ccu ‘a solita mia
machina fotografica; caminu,
spostu stu pisiceddu a dritta e a manca
e pari ca ogni musca chi si posa
mi fastidìa, mi pisa, mi sbalanza.
ca sugnu zoppu e sciancatu, mi pari,
ca mi manca ‘na jamma, ‘n occhiu e un vrazzu,
e ca puru di l’ummira mia nisciula
nni manca ‘n pezzu.
Avia dui dicini d’anni e menza
ca, comu jeri jeri,
zita o mugghieri o spartuta e sciarriata,
mi caminavi a ciancu.

Quarteri Casalottu

Ma quantu n’hai fattu nnâ me vita
strati, stratuni, voli,
navicazioni, e quantu n’haiu vistu
stazioni! E sempri, quannu ‘un mi pirdia,
eru scantatu ca m’avia pirdutu.
Sulu ccà nun mi perdu, nnô quarteri
unni nasciu, nta stu labbirintu
di stratuzzi mpittati, di vaneddi,
curticchi e scalunati – Ah, chi piccatu,
dda bedda chiancatedda d’arinaria
scippata o accumigghiata di catrami!
Ora ncapu l’asfaltu e ‘i balateddi
niuri, mulati e lisci comu specchi,
caminu alleggiu, a passu di furmicula,
ca si scìddica, speci quannu chiovi.
Ma nun è curpa sulu dî balati,
dâ petra ‘i Mungibeddu,
ca ormai nun c’è cchiù casa e nun c’è strata
fatta di petra di la so cuntrata;
jè ca haiu ‘i me’ anni e ‘i me’ malanni,
e ‘i gammi e ‘u cori nun su’ cchiù bbituati
a tutti sti chianati.